Στις 7-9 Απριλίου 2022 διεξήχθη το MUN τού Μιλάνου (MilanMUN), στο οποίο συμμετείχαν διά ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, μαθητές από διάφορες χώρες τού κόσμου (Γαλλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ιταλία, κ.ά.).

Οι μαθητές/-τριες τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού Κάκιας Αναστάσιος, Κατσούνη Σταυρούλα, Κουτσουβάνος Αλέξανδρος, Μάη Δήμητρα και Σιγάλα Μαρία εκπροσώπησαν τη χώρα τού Καναδά σε διάφορες επιτροπές, όπως στην Επιτροπή Αφοπλισμού, στην Επιτροπή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κ.λπ.

Οι μαθητές/τριες ανταποκρίθηκαν άριστα στις απαιτήσεις τού συνεδρίου, επιδεικνύοντας κριτικό πνεύμα αλλά και ηγετικές ικανότητες, ανάλογες με τις επιταγές των υπό συζήτηση θεμάτων στις επιτροπές τους.

Μερικά από θέματα αυτά αφορούσαν στην ασφάλεια τής περιοχής τού Ειρηνικού και στην πάταξη τής πειρατείας και τού διεθνούς εγκλήματος, στην αειφόρο ανάπτυξη τού διεθνούς εμπορίου αποβλήτων, στην ενίσχυση τού γυναικείου φύλου σε ηγετικές θέσεις, στην καταπολέμηση τού ρατσισμού και τής ξενοφοβίας, στη διάσωση τής λίμνης Βικτώριας και στην προστασία των υδάτινων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη νέων μεθόδων καλλιέργειας και γεωργικής ανάπτυξης κ.ά.

Για την κατάλληλη προετοιμασία τους οι μαθητές άντλησαν υλικό από εκτενείς έρευνες στο διαδίκτυο, καθώς και τον ελληνικό και ξένο τύπο, ώστε να μπορούν να συντάξουν τα ψηφίσματά τους (resolutions).
Η εμπειρία τους σε τέτοια προγράμματα τους έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουν και να πραγματευθούν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, αλλά και να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η αντιμετώπιση κρίσεων, ο συμβιβασμός και η συνεργασία.

Για το συνέδριο, που διεξήχθη στα Αγγλικά, τους μαθητές προετοίμασαν και συνόδευσαν οι καθηγήτριες τής Αγγλικής Γλώσσας κ. Άντζελα Τζαμάλη και Μαρία Παππά.