Στο πλαίσιο τού εορτασμού τής επετείου ίδρυσης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (75th Anniversary), οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, στις 23 Οκτωβρίου 2020, ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριές τους κ. Τζαμάλη, Παππά (MUN Advisors) και Δαφνή για το έργο και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ στα διεθνή δρώμενα.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο και power-points από την επίσημη ιστοσελίδα τού ΟΗΕ σχετικά με την ιστορία του, τη δράση του και την αποστολή του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργό παρουσία του όσον αφορά στην προάσπιση και την οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο αυτό των Ηνωμένων Εθνών και προσπαθώντας να καλλιεργηθεί στους μαθητές η ευθύνη που έχει ο καθένας για το διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι, μαθητές των Σχολείων συμμετέχουν σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών οργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά τη μαθητική προσομοίωση των συνεδριάσεων τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ATSMUN), υπό την επίβλεψη του Συντονισμού τού Αγγλικού τμήματος των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Το συγκεκριμένο συνέδριο έχει λάβει Διεθνή Πιστοποίηση, μετά από ετήσια αξιολόγηση από τον κεντρικό φορέα διοργάνωσης MUN στην Ευρώπη (THIMUN).

Επίσημη γλώσσα τού συνεδρίου είναι η Αγγλική και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις προασπίζοντας τον διάλογο. Η όλη διαδικασία αποτελεί για τους συμμετέχοντες μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία από την οποία επωφελούνται σε πολλαπλά επίπεδα, πέραν τού γλωσσικού.

Το εφετινό συνέδριο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2020 εξ αποστάσεως, δεδομένων των συνθηκών.