Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης βραβεύθηκαν,  την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning πρόγραμμα με τίτλο "We all speak the same language - Online magazine", που υλοποίησαν στο μάθημα των Αγγλικών.

Το έργο είχε βραβευθεί νωρίτερα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από τις ΕΥΥ (Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης) των εκάστοτε χωρών συνεργατών σε εκείνα τα σχολεία των οποίων η εργασία, στο πλαίσιο μιας e-Twinning συνεργασίας, θεωρείται ποιοτική στη χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την ΚΥΥ (Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στα σχολεία που συμμετέχουν σε μια συνεργασία και τα οποία έχουν βραβευθεί με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, ενώ παράλληλα τα έργα τους θεωρούνται «άριστα» από ευρωπαϊκή άποψη.
Το έργο των Αρσακείων "We all speak the same language - Online magazine", που έλαβε αρχικά την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια, στη συνέχεια βραβεύθηκε και με την Ευρωπαϊκή ως διάκριση πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Η βράβευση με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας υπογραμμίζει την αρτιότητα τής εργασίας των μαθητών στο συγκεκριμένο έργο eTwinning, καθώς έχει πλέον αναγνωριστεί ως έργο που κατέκτησε το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο τής Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης εδώ.
Λίγες πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Στο συγκεκριμένο e-twinning πρόγραμμα συμμετείχαν 285 συνολικά μαθητές από 29 σχολεία τής Ευρώπης από τις εξής χώρες: την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Λιθουανία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη Γεωργία, την ΠΓΔΜ, την Ουκρανία και τη Ρουμανία.
Το έργο είχε στόχο την καλλιέργεια δημιουργικής επικοινωνίας μαθητών από διαφορετικά σχολεία τής Ευρώπης για τη δημιουργία ενός συνεργατικού online περιοδικού με θέματα ποικίλης ύλης που αγγίζουν τα ενδιαφέροντά τους. Tο αποτέλεσμα τής προσπάθειας των μαθητών ήταν η εκπόνηση διεθνικών συνεργατικών παρουσιάσεων πάνω σε θέματα όπως: το ιδανικό σχολείο, o ενεργός πολίτης, η χρήση τού διαδικτύου, τα ταξίδια, η φιλαναγνωσία, οι λαϊκοί μύθοι κ.ά.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές τού αγγλικού τμήματος τής περυσινής  και Γ΄ τάξης Γυμνασίου σε συνεργασία με μαθητές τής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.
Την οργάνωση και την επιμέλεια τού προγράμματος είχε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Κατερίνα Κυριακίδου.