Τον μήνα Μάρτιο τού 2017 η ενότητα 4 τού σχολικού βιβλίου τής Ε΄ τάξης με θέμα «Φύση και ζώα» (Νature and Animals) κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών τού Αγγλικού τμήματος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης με καθηγήτρια την κ. Φ. Τσατά.
Έτσι αποφάσισαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους ζώα και να μιλήσουν γι’ αυτά στην τάξη. Στη συνέχεια κάθε μαθητής, αφού συνέλεξε πληροφορίες και φωτογραφίες για το αγαπημένο του ζώο, επιμελήθηκε την προσωπική του αφίσα και την παρουσίασε στην τάξη.
Ήταν μια εμπειρία που ενθουσίασε τους μαθητές.