Με αφορμή τη διαθεματική εργασία «Ο κήπος τού σχολείου μου», οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κήπους τής Αγγλίας, οι οποίοι φημίζονται για την ομορφιά, την ποικιλία και την πολυχρωμία τους. Οι μικροί μαθητές εργάστηκαν στο μάθημα των Αγγλικών με τη βοήθεια των καθηγητριών τους  κ. Βένιας Γιαννακοπούλου και  Φρόσως Τσατά.
Στόχος τής εργασίας δεν ήταν μόνο η εξοικείωση των παιδιών με τις εικόνες και τις συνήθειες μιας άλλης χώρας, αλλά και ο εμπλουτισμός τού λεξιλογίου τους στο πλαίσιο ενός γλωσσικού μαθήματος. Με αυτό το σκεπτικό, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο, παρακολούθησαν ηλεκτρονική παρουσίαση (powerpoint), την οποία επιμελήθηκε η κ. Γιαννακοπούλου, και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας.Τέλος, δημιούργησαν τον δικό τους, ιδανικό κήπο.
Ο ενθουσιασμός των μαθητών επιβεβαίωσε τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των διαθεματικών εργασιών, οι οποίες συντελούν στην αποδοτική μάθηση.

Με αφορμή τη διαθεματική εργασία «Ο κήπος τού σχολείου μου», οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κήπους τής Αγγλίας, οι οποίοι φημίζονται για την ομορφιά, την ποικιλία και την πολυχρωμία τους. Οι μικροί μαθητές εργάστηκαν στο μάθημα των Αγγλικών με τη βοήθεια των καθηγητριών τους  κ. Βένιας Γιαννακοπούλου και  Φρόσως Τσατά.
Στόχος τής εργασίας δεν ήταν μόνο η εξοικείωση των παιδιών με τις εικόνες και τις συνήθειες μιας άλλης χώρας, αλλά και ο εμπλουτισμός τού λεξιλογίου τους στο πλαίσιο ενός γλωσσικού μαθήματος. Με αυτό το σκεπτικό, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο, παρακολούθησαν ηλεκτρονική παρουσίαση (powerpoint), την οποία επιμελήθηκε η κ. Γιαννακοπούλου, και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας.Τέλος, δημιούργησαν τον δικό τους, ιδανικό κήπο.
Ο ενθουσιασμός των μαθητών επιβεβαίωσε τη μεγάλη παιδαγωγική αξία των διαθεματικών εργασιών, οι οποίες συντελούν στην αποδοτική μάθηση.