Στη δράση τού ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning «Christmas is coming soon. Let's send Christmas cards with a smile from Europe», συμμετείχαν και εφέτος οι μαθητές των τμημάτων Αγγλικών τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, με την επίβλεψη τής καθηγήτριας Αγγλικών κ. Αθηνάς Γκαρμπολά.
Στη δράση αυτή μαθητές από 17 σχολεία αντάλλαξαν χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές με συνομηλίκους τους από 12 ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιώντας ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας την Αγγλική.
Στόχοι τής δράσης ήταν η πρακτική χρήση των Αγγλικών, η συνειδητοποιήση τής σημασίας τής χρήσης κοινής γλώσσας επικοινωνίας και η εξοικείωση με την αλληλογραφία με χώρες τού εξωτερικού.