Επιμορφωτική δράση για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τού LRN

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών οι καθηγητές των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων τού Ψυχικού παρακολούθησαν παρουσίαση, την 1η Φεβρουαρίου 2022, από την υπεύθυνη τής Εsolnet Hellas, κ. Tζ. Πάνια.

“Understanding The Needs, Facing The Challenges, Making A Step Forward In A Changing World”

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 οι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Γυμνασίων και Λυκείων των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων, από τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων, παρακολούθησαν τετράωρη διαδικτυακή επιμόρφωση, με εξέχοντες ομιλητές σε θέματα ουσιαστικά, ενδιαφέροντα και χρήσιμα.

Επιμορφωτική δράση για το πρόγραμμα FORENSICS

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών οι καθηγητές των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων τού Ψυχικού παρακολούθησαν παρουσίαση, στις 18 Ιανουαρίου 2022, από την καθηγήτρια τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρία Δημητροπούλου.

“Technologies and Approaches to Blended, Hybrid and Online Teaching" 

Στις 20 και 27 Νοεμβρίου 2021 όλες οι καθηγήτριες Αγγλικών Πρωτοβάθμιας των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων παρακολούθησαν επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο με θέμα “Technologies and Approaches to Blended, Hybrid and Online Teaching", από τον freelance teacher trainer κ. Russell Stannard.

Ημερίδα "Άνθρωπος,Τεχνολογία και Εκπαίδευση" -  Εργαστήριο Αγγλικών

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 η Συντονίστρια Αγγλικού Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε κ. Πόπη Γεωργακέλλου από το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Αγγλικών κ. Έλσα Πλακίδα και Κατερίνα Κυριακίδου από το Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην ημερίδα«Άνθρωπος, Τεχνολογία, Εκπαίδευση» με το εργαστήριο “ESCape the ordinary, ALTernate your approach and make a SHIFT in education”, το οποίο διεξήχθη στα Αγγλικά.

Επιμορφωτική δράση για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Michigan

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών, μαθητές και καθηγητές των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων παρακολούθησαν δίωρη και τρίωρη παρουσίαση-εργαστήριο, αντίστοιχα, στις 2 και στις 4 Νοεμβρίου 2021, από τον καθηγητή τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Ιωάννη Πετρόπουλο.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Σταυρούλα Βασιλοπούλου παρακολούθησε τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια:

Επιμορφωτικές τηλεκπαιδεύσεις για τις αλλαγές στο Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan
Oι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας από τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Γυμνάσια και Λύκεια Ψυχικού και Εκάλης συμμετείχαν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2020 σε επιμορφωτικές τηλεκπαιδεύσεις για τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της έκθεσης που θα ισχύσουν από τον Μάïο του 2021 για το πτυχίο γλωσσομάθειας ECPE επιπέδου C2 / Proficiency του Πανεπιστημίου του MICHIGAN.

Στις 5 Ιουνίου 2017 απονεμήθηκε στην κ. Κατερίνα Κυριακίδου, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης διαδικτυακής επιμόρφωσης που διοργανώθηκε από το edWeb.net (Επαγγελματικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό δίκτυο), με θέμα "Bullying Prevention: Tips and Tech Tools".

Στις 14 Ιουνίου 2017 απονεμήθηκε στην κ. Κατερίνα Κυριακίδου, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης διαδικτυακής επιμόρφωσης που διοργανώθηκε από το edWeb.net (Επαγγελματικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό δίκτυο), με θέμα "Creating a Culture of Dignity in Your Community: Transforming Difficult Conversations into Meaningful Connections with Your Students".