Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών οι καθηγητές των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων τού Ψυχικού παρακολούθησαν παρουσίαση, την 1η Φεβρουαρίου 2022, από την υπεύθυνη τής Εsolnet Hellas, κ. Tζ. Πάνια.

Το θέμα ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες από το Ofqual και το ΑΣΕΠ τού Βρετανικού Φορέα LRN) επιπέδου Β1/Β2 (LOWER) και C1/C2 (PROFICIENCY).

Οι καθηγητές ασχολήθηκαν με θέματα των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων, ανέλυσαν σημειώσεις για τις εκθέσεις, ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, επεξεργάστηκαν την κατανόηση κειμένου και, τέλος, κατέγραψαν τη θεματολογία που προετοιμάζουν οι μαθητές για τις προφορικές εξετάσεις.