Στις 5 Ιουνίου 2017 απονεμήθηκε στην κ. Κατερίνα Κυριακίδου, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης διαδικτυακής επιμόρφωσης που διοργανώθηκε από το edWeb.net (Επαγγελματικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό δίκτυο), με θέμα "Bullying Prevention: Tips and Tech Tools".
Στο σεμινάριο, που υποστηρίχθηκε τεχνικά από την Common Sense Education, εισηγητές ήταν η Maya Claridge, τραγουδίστρια και συνθέτης (πρώην θύμα bullying), σύμβουλος τής διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με τίτλο "No Bully", ο Nicholas Carlisle, CEO τού οργανισμού "No Bully" για την προστασία των μαθητών στα σχολεία, και ο Alex Ruwe, διευθυντής εκπαίδευσης και ανάπτυξης τής "CrisisGo", που είναι μια οργάνωση για την προστασία τής επικοινωνίας μέσω χρήσης τεχνολογικών μέσων.
Το ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασε πρακτκές για την εξάλειψη τού bullying από τις σχολικές μονάδες και έδωσε συμβουλές σχετικά με την επίλυση τέτοιων κρουσμάτων στα σχολεία.
Επιπλέον, καθώς είναι γεγονός ότι οι μαθητές συνήθως αντιλαμβάνονται νωρίτερα από τους ενήλικες τα κρούσματα bullying, μια από τις καλύτερες στρατηγηκές αντιμετώπισής του, που προτάθηκε μέσω τού διαδικτυακού σεμιναρίου, ήταν να δοθεί ένας ασφαλής και εύκολος τρόπος ώστε να μπορούν οι μαθητές να καταγγέλουν τέτοιες συμπερφορές χωρίς τον φόβο αποκάλυψης τής ταυτότητάς τους.
Σύμφωνα με τον Alex Ruwe, τελευταίο εισηγητή τού διαδικτυακού σεμιναρίου, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεχνολογικών μέσων που παρουσίασε.