Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν συμμετείχε με εισήγηση στο 3ο Συνέδριο τού Νέου Παιδαγωγού «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς χώρους τού Ιδρύματος Ευγενίδου, στην Αθήνα, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2016 και στόχο είχε να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση τού έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων και καλών πρακτικών.
Ο τίτλος τής εισήγησης τής κ. Μαρίν ήταν «Sailing against all odds: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω παιχνιδιού». Το σενάριο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών στο Γυμνάσιο επιχειρεί, με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, μια βιωματική προσέγγιση τού θέματος τής μετανάστευσης μέσα από ένα φανταστικό περιπετειώδες ταξίδι σε μια καινούργια γη. Περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό παιχνίδι φυγής και αίτησης ασύλου, χρησιμοποιεί τεχνικές δημιουργικής σκέψης, προσομοίωσης και θεατρικού παιχνιδιού και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, χρησιμοποιώντας μὀνο τα Αγγλικά, να πάρουν αποφάσεις, να δικαιολογήσουν με λογικά επιχειρήματα τις επιλογές τους, να προβληματιστούν, να ενημερωθούν, να αποτινάξουν τις προκαταλήψεις, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου αλλά και τού ομίλου MUN Debate Club τού ίδιου Σοχλείου.
Η εισήγηση περιλαμβάνεται στον τόμο των πρακτικών τού συνεδρίου http://synedrio.edu.gr/praktika_tpe_2016.pdf (σ. 1062-1073)