Τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία διακρίνονται για τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στην απόκτηση διπλωμάτων τής Αγγλικής γλώσσας.

 Η μεθοδική και στοχευμένη διδασκαλία, οι συχνές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και η επιλογή των κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη προσπάθεια των μαθητών μας, αποτελούν τη βάση των επιτυχιών.

Συγκεκριμένα, το 2019 στα Σχολεία τού Ψυχικού, τής Εκάλης, των Ιωαννίνων και τής Πάτρας το ποσοστό επιτυχίας στο δίπλωμα CPE τού Cambridge, στο επίπεδο Γ2, ένα δίπλωμα το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και  προϋποθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής, άγγιξε το 100% (40/40) τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη το 89% (31/35).

Επιπλέον, το αντίστοιχο ποσοστό στο δίπλωμα Β2 (FCE) τού Πανεπιστημίου τού Cambridge έφτασε στο 100% στα Ιωάννινα και την Πάτρα, το 95% στην Εκάλη (32/34), το 97.5% στο Ψυχικό (39/40) και το 96% στη Θεσσαλονίκη (45/47).

Τα ποσοστά επιτυχίας για τα αντίστοιχα πτυχία τού Πανεπιστημίου τού Michigan ήταν και αυτά το ίδιο υψηλά. 100% επιτυχία είχαν ξανά τα Αρσάκεια Σχολεία τής Πάτρας και των Ιωαννίνων (20/20), τόσο στο επίπεδο Β2 (ECCE) όσο και στο επίπεδο Γ2 (ECPE). 

Στο ECCE το ποσοστό στο Ψυχικό έφτασε στο 98% (46/47) και στην Εκάλη και τη Θεσσαλονίκη στο 97% (28/29 και 26/27 αντίστοιχα).
Τέλος, οι επιτυχίες των μαθητών στο δίπλωμα ECPE στα Σχολεία τού Ψυχικού άγγιξαν το 96% (39/41), τής Εκάλης το 93% (50/54) και τής Θεσσαλονίκης το 84% (21/25).