Κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του τμήματος Cambridge Assessment του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, οι συντονίστριες Αγγλικών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Ασπασία Κοντογιάννη και Πόπη Γεωργακέλλου επισκέφθηκαν το παραπάνω τμήμα στις 17-19 Απριλίου 2019.


Η πρόσκληση έγινε από την κ. Angela Wright, Global Product Manager Schools, Cambridge Αssessment, και στόχευε στην επιβράβευση του αγγλικού τμήματος των Αρσακείων Σχολείων, καθώς επίσης και στην ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών που αφορούν τόσο στη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας των μαθητών μας στις γλωσσικές εξετάσεις, όσο και στην κατάκτηση της Αγγλικής γλώσσας ως σημαντικής δεξιότητας για τη ζωή τους.

The Triangle 1

Πώς επιλέγονται τα θέματα των εξετάσεων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο Συντονίστριες συνάντησαν και συνομίλησαν με τους επικεφαλής των ομάδων που είναι υπεύθυνοι για τις γλωσσικές δοκιμασίες της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας όλων των επιπέδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Στο πλαίσιο αυτό, έγινε εκτενής αναφορά στον τρόπο επιλογής των θεμάτων που εξετάζονται, και ιδιαίτερα στη διαδικασία που ακολουθείται ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανότητα λάθους, αμφισημίας ή αμφίβολης σωστής απάντησης στην επίσημη γλωσσική εξέταση που υποβάλλονται οι υποψήφιοι, σημαντικός αριθμός των οποίων είναι και μαθητές των Αρσακείων.

Kings College 2

Επιπλέον, συζητήθηκαν σε βάθος τα σημεία στα οποία οι μαθητές μας όλων των ηλικιών και βαθμίδων συναντούν δυσκολίες και προτάθηκαν τρόποι και ιδέες που, αν εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση και, ιδανικά, εξάλειψή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές μας καλούνται να συμμετάσχουν στις γλωσσικές δοκιμασίες του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, ενώ είναι ακόμη πολύ μικρότεροι ηλικιακά από υποψηφίους άλλων εθνικοτήτων, και αυτό κάνει συχνά τις γλωσσικές αυτές δοκιμασίες να φαίνονται περισσότερο απαιτητικές.

Θαυμασμός και προτάσεις

Τα πρόσωπα με τα οποία συνομίλησαν οι δύο συντονίστριες των Αρσακείων εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την εντατική και συστηματική δουλειά των Αρσακείων στον τομέα της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και πρότειναν εναλλακτικές γλωσσικές δοκιμασίες, πιο φιλικές στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών μας.

Επιπλέον, διευκρίνισαν ότι μεγάλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τέλος, υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Cambridge Assessment στους υποψηφίους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδων C1 και C2,εφόσον αυτοί θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή τους σε βρετανικά ή άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Cambridge Uni logo

Στο… άβατο DC10

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο χώρο DC10, όπου τυπώνονται, διανέμονται και συγκεντρώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλα τα διαγωνίσματα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Oxford, Cambridge και Royal Society of Arts. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν δέχεται επισκέπτες και φυλάσσεται με εξαιρετικά μέτρα ασφάλειας και η επίσκεψη εκεί θεωρείται τιμητική για όσους επιτρέπεται να εισέλθουν.

 DC10 1