Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριων μας ότι οι εξετάσεις των Αγγλικών διπλωμάτων Cambridge & Michigan θα διεξαχθούν ως ακολούθως: διαβάστε την ανακοίνωση εδώ