Το Αρσάκεια Σχολεία ανήκουν από το σχολικό έτος 2011- 2012 στην κατηγορία PLATINUM ADDVANTAGE του Βρετανικού Συμβουλίου λόγω υψηλών επιδόσεων των μαθητών στις εξετάσεις των διπλωμάτων του Cambridge επί σειρά ετών. Ως εκ τούτου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα γραπτής και προφορικής προσομοίωσης εξετάσεων από εξειδικευμένους καθηγητές του Cambridge.
Για τα σχολεία του Ψυχικού, η γραπτή προσομοίωση για το επίπεδο Β2 (FCE for Schools) θα γίνει την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, τη 2η, 3η και 4η ώρα, ενώ η προφορική προσομοίωση για τα επίπεδα Β2, Γ1 (CAE) και Γ2 (CPE) θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2020.