Οι προφορικές εξετάσεις για τα διπλώματα Cambridge & Michigan θα διεξαχθούν στα Αρσάκεια Σχολεία τις παρακάτω ημερομηνιες κατα την διάρκεια του πρωινού προγράμματος απο εξειδικευμένους εξεταστές και των δυο γλωσσικών φορέων:

ΨΥΧΙΚΟ
Cambridge 26.11.2019
Michigan 13.12

EKΑΛΗ
Cambridge 9.12.2019
Michigan 11.12.2019

Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές/τριες

Συντονισμός αγγλικού τμήματος