Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα των διπλωμάτων Cambridge B2 και Michigan ECCE είναι διαθέσιμα στις γραμματείες των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων (εκτός από το διάστημα 20/7 έως 19/8 2019).

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε και ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα τού παιδιού σας, και για τα δύο διπλώματα, μέσω των συνδέσμων

Cambridge: https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx…

Michigan: http://results.hau.gr/,

χρησιμοποιώντας τον κωδικό τού υποψηφίου και την ημερομηνία γέννησής του όπου είναι απαραίτητη.

Για το δίπλωμα Michigan ECPE τα αποτελέσματα αναμένονται το προσεχές διάστημα (ισχύει ο παραπάνω σύνδεσμος).