Ημερολόγιο Εκδηλώσεων ΦΕ

Μάιος 2024
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 18 1 2 3 4
week 19 5 6 7 8 9 10 11
week 20 12 13 14 15 16 17 18
week 21 19 20 21 22 23 24 25
week 22 26 27 28 29 30 31

Στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκτός από το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται η συμβολή του οποίου αποτυπώθηκε και φέτος στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων με επιτυχία 100% σε πανεπιστημιακά τμήματα πρώτων προτιμήσεων από τους μαθητές μας, δίνεται έμφαση στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών μας, τους  αυριανούς ενεργούς πολίτες που θα στελεχώσουν την κοινωνία μας, ώστε να αποκτήσουν τα ασφαλή κριτήρια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πεποίθησή μας είναι ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του Σχολείου με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και από τη συμμετοχή των μαθητών μας σε προγράμματα ευρωπαϊκά, καινοτόμα και με αντικείμενο θέματα που αποτελούν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον χάρτη στο τέλος του άρθρου αποτυπώνεται το δίκτυο συνεργασιών του Αρσακείου Λυκείου Πατρών με σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα την πενταετία 2017-2022 βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα προγράμματα:

«Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs»

(2017-2019)

Το πρόγραμμα στοχεύει σε μαθητές ηλικίας 15-19 ετών, οι οποίοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος επιδιώκουν είτε την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση είτε τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας ή στην αναζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης. Παρά την ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσω του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων κλπ., τα σχολικά προγράμματα εξακολουθούν να παρακινούν τους μαθητές στην εκμάθηση ολοένα και περισσότερων ξένων γλωσσών. Ωστόσο, οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμα ποιες ευκαιρίες μπορούν να προσφέρουν οι δεξιότητες ξένων γλωσσών σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και πώς να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο στυλ γλώσσας στις επιχειρήσεις.

«DO WELL SCIENCE»

(2017-2019)

Στόχος του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας καινοτόμου ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, το περιεχόμενο της οποίας θα άπτεται κυρίως των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών. Κατά τον πρώτο έτος του προγράμματος αναπτύχθηκε το λογισμικό και κατασκευάστηκε η πλατφόρμα στην οποία θα αναρτηθεί το υλικό σχετικό με τις θετικές επιστήμες. Το δεύτερο έτος καθηγητές και μαθητές θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις έξυπνες συσκευές (smartphone, tablet, …), θα εντοπίσουν τα μειονεκτήματά της και θα διατυπώσουν προτάσεις που θα βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητά της.

“Citizen Science for Education in Sustainable Development”

(2018-2021)

Το συγκεκριμένο έργο είναι διάρκειας τριών ετών (2018-2021), εντάσσεται στο  σύνολο δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη και στοχεύει στην:

 • Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης.
 • Ενθάρρυνση των νέων να εξετάσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG)
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές και τη χρησιμοποίηση των «έξυπνων συσκευών» για την καταγραφή της περιβαλλοντικής πληροφορίας.
 • Αναζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην Τεχνολογία τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.
 • Προώθηση της κινητικότητας στους νέους.

«Energy resources for Sustainability, (E.R.4 S.)»

(2019-2021)

Η κλιματική αλλαγή εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η εξάντληση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που έχει η χρήση τους στο περιβάλλον, δημιουργούν την ανάγκη εξεύρεσης άλλων λύσεων περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου. Μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η άμεση αύξηση του χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει:

 • Στην προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μέσω δραστηριοτήτων και εκστρατειών, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ενημερωθούν ότι η συμβολή τους (απόψεις, αποφάσεις και συμμετοχή) ως πολίτες είναι σημαντική.
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, της μόλυνσης του περιβάλλοντος εξαιτίας της χρήσης των ορυκτών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Στην επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών σε διεθνές επίπεδο, ώστε να προτείνουν λύσεις για εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), σύμφωνα με διαθέσιμους πόρους και τη γεωγραφική μορφολογία κάθε περιοχής.
 • Στη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, αλλά και στην ενημέρωση και κινητοποίηση πολιτών και φορέων σε τοπικό επίπεδο.

«Learning Traditional Dancing and Ancient Theatre, (L.T.D.A.T.)»

(2019-2021)

Ο εποικισμός περιοχών της Κύπρου και της Νότιας Ιταλίας από τους Αρχαίους Έλληνες, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των κατοίκων, καθόρισαν πολιτιστικά τις περιοχές αυτές, διατηρώντας έθιμα και συνήθειες στο πέρασμα του χρόνου που εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να δημιουργήσει μία ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα στους πολίτες, προωθώντας τις κοινές ανθρωπιστικές αξίες, αξιοποιεί τα ιστορικά δεδομένα προς όφελος των πολιτών της.

Το συγκεκριμένο έργο δίνει έμφαση στους παραδοσιακούς χορούς και στο αρχαίο θέατρο, μέσω των οποίων διατηρήθηκε η παράδοση σε αυτές τις περιοχές και διαδόθηκε στις μελλοντικές γενιές.

G-GUIDANCE «Gamified Career Guidance: Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development»

(2019-2022)

Το έργο G-Guidance έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη εφαρμογή σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και μεθοδολογίες σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί και σημειωθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Καθοδήγησης και διά βίου μάθησης. Στην έκθεση, αναφέρεται ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί το κεντρικό σημείο για την πρόληψη του ευρέως διαδεδομένου προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της εγκληματικότητας, της απασχόλησης, της υγείας, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.λπ.), για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Η G-Guidance κύριους στόχους:

 • Nα δημιουργεί, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει βάσεις δεδομένων, τυποποιημένη πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σταδιοδρομίας για μαθητές ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών, που θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία.
 • Να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει σχολικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικούς ρόλους, σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας ως εργαλείου, να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν στην επαγγελματική καθοδήγηση των νέων στην επαγγελματική τους ζωή και την προσωπική τους ανάπτυξη.
 • Τη δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής βάσης δεδομένων με υψηλής ποιότητας πληροφοριών για επαγγελματικό προσανατολισμό, οι οποίες θα παρουσιάζονται στην πλατφόρμα μέσω τυποποιημένων στοιχείων.

 14449