Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η φιλόλογος καθηγήτρια το Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Γερασιμούλα Καλαντζή παρακολούθησε επιτυχώς την επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, με τίτλο «ΓΛΩΣΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ», στο πλαίσιο τής Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω τού ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Στο πλαίσιο τής Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» τού Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με κωδικό ΟΠΣ 5074743, η κ. Αθηνά Γκαρμπολά, καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, παρακολούθησε, στις 24 Οκτωβρίου 2023, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση τής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία - CINEDU».

Διαδικτυακή επιμόρφωση στο eTwinning MOOC 2023

Η καθηγήτρια κ. Αθηνά Γκαρμπολά (ΠΕ06) τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το μάθημα «eTwinning MOOC 2023: Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση», διάρκειας 20 ωρών, το οποίο πραγματοποιείται από 18 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2023 και προσφέρεται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 10:00-13:00, η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείο-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Ευδοκία Γιαννικοπούλου, η Συντονίστρια των Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Καλλιόπη Αυγουστίνου και οι καθηγήτριες κ. Γερασιμούλα Καλαντζή, Λουκία Σπυράτου, Πολυξένη Τριάντη, Τατιάνα-Ελένη Τσορπατζίδου και Πολυξένη Κουτσιλιέρη παρακολούθησαν τη διαδικτυακή ημερίδα τής Ελληνικής Εταιρείας Aναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, με θέμα «Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διδασκαλία και στη μάθηση».

Κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Ευδοκία Γιαννικοπούλου, η Συντονίστρια των Φιλολογικών Μαθημάτων κ. Καλλιόπη Αυγουστίνου και οι καθηγήτριες κ. Αικατερίνη Ζαχαροπούλου, Καλλιόπη-Αικατερίνη Θωμά, Γερασιμούλα Καλαντζή, Μαρία Καραγεωργίου, Λουκία Σπυράτου και Πολυξένη Τριάντη συμμετείχαν σε διαδικτυακές ομάδες τής Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Α.Ο.&Ο.Ψ.), στο πλαίσιο τής δράσης«Μαθήματα Ζωής στο Σχολείο».

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου παρακολούθησε διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στις 4 Απριλίου 2023, με τίτλο «Επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση ελκυστικού υλικού», συνολικής διάρκειας 2,5 ωρών.

Η Διευθύντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Ευδοκία Γιαννικοπούλου και οι καθηγήτριες κ. Αθηνά Γκαρμπολά, Αθηνά Ξυραφά, Λουκία Σπυράτου και Ξένια Τριάντη συμμετείχαν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023 η κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, συμμετείχε σε εργαστήρι μίας ώρας, το οποίο υλοποιήθηκε από την επιμορφώτρια κ. Monia Starck, μέσω zoom.

H κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, παρακολούθησε τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Utiliser les outils numériques dans l’enseignement du français langue étrangère» («Χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας»), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2022, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου συμμετείχε σε εργαστήρι δύο ωρών, που υλοποιήθηκε από την επιμορφώτρια Marjolaine Pierré, μέσω τής ψηφιακής αίθουσας zoom.