Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης βραβεύτηκε με την Ετικέτα eTwinning School Label 2023-2024 από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τού eTwinning (πατήστε εδώ). 

Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning αναγνωρίζεται και αξιολογείται η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση όχι μόνο των μεμονωμένων eTwinners, αλλά ολόκληρου τού Σχολείου, στο οποίο συνεργάζονται ομάδες εκπαιδευτικών και οι επικεφαλής τού Σχολείου. Τα σχολεία στα οποία απονέμεται το σήμα είναι έτοιμα και πρόθυμα να συμμετάσχουν σε ένα εξελικτικό ταξίδι με δραστηριότητες που μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά.

Η αποστολή των Σχολείων eTwinning δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία: α) η Διαμοιρασμένη ηγεσία β) Συνεργασία και ομαδική εργασία γ) Οι μαθητές ως φορείς αλλαγής δ) Ένταξη και καινοτομία ε) Πρότυπα για άλλα σχολεία.

Τα Σχολεία eTwinning αποκομίζουν τα ακόλουθα οφέλη:

1. Τα επίσημα αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο eTwinning Σχολεία λειτουργούν ως πρότυπα για το πρόγραμμα eTwinning και συγκροτούν ένα δίκτυο πρωτοπόρων σχολείων που θα χαράξουν τη μελλοντική πορεία τής δράσης. Τέλος, όλα τα Σχολεία eTwinning λαμβάνουν το σχολικό πακέτο έργων eTwinning που περιλαμβάνει μια πλακέτα και μια σημαία.

2. Αποκτούν μεγάλη προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενθαρρύνονται να προβάλλουν την Ετικέτα Σχολείου eTwinning σε προωθητικό και ενημερωτικό υλικό.

3. Ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης.

4. Αποτελούν μέρος μιας ειδικής ομάδας eTwinning για διαμοίραση βέλτιστων πρακτικών, συνεργασία και παρακολούθηση αποκλειστικών διαδικτυακών εκδηλώσεων.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς τού Σχολείου μας για την υλοποίηση όλων των eTwinning έργων!

Υπεύθυνη καθηγήτρια eTwinning: κ. Αθηνά Γκαρμπολά.