Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, στις 5 Μαΐου 2023, πιστοποιήθηκε ως σχολείο eTwinning για τη διετία 2023-2024.

Το Σχολείο είναι ένα από τα 132 ελληνικά σχολεία eTwinning που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• δεσμεύονται υπέρ τής διαμοιρασμένης ηγεσίας
• επιδεικνύουν σθεναρή αφοσίωση στη συνεργασία, τη διαμοίραση και την ομαδική εργασία
• είναι πρότυπα για τα άλλα σχολεία
• είναι ενταξιακοί και καινοτόμοι οργανισμοί μάθησης
• οι μαθητές τους είναι φορείς που συμμετέχουν στην επίτευξη αλλαγής.

Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές τού Β΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης ευχαριστούν για την αναγνώριση τής συνεργατικής προσπάθειας με την υποστήριξη τής Διεύθυνσης τού Σχολείου και ελπίζουν να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται ως ανοικτοί στην κοινωνία συνεργατικοί και καινοτόμοι οργανισμοί μάθησης.