Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης των μαθητών του, συμμετέχει στο πρόγραμμα τού Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας τού ΕΚΠΑ, με τίτλο «Διαδρομές».

Το εργαστήριο αποσκοπώντας στην προαγωγή τής ψυχικής υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας, θα πραγματοποιήσει τη δράση δικτύωσης σχολικών μονάδων για την ενδυνάμωση σχολικών κοινοτήτων σε επίπεδο συστήματος (τάξη/σχολείο) και για την ενίσχυση τής ψυχικής ανθεκτικότητας σε δύσκολες περιόδους.

Στόχος τού προγράμματος είναι η ανάδειξη τού ρόλου τού σχολείου στην ενίσχυση τής ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά και η κινητοποίηση των μαθητών για συνεργασία και ενεργό συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών με σκοπό την πραγματοποίηση δράσεων στην τάξη τους. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στο να ενισχύσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε απαιτητικές κοινωνικές συνθήκες.

Οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται ενεργά και αποτελεσματικά, να διαχειρίζονται ενδεχόμενες συγκρούσεις, που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητά τους, και, σταδιακά, να διαμορφώνουν τις προσωπικές και κοινωνικές τους αξίες.

Η κ. Ιωάννα Κούρτη, φιλόλογος και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τού Σχολείου μας συμμετέχει στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί με τους μαθητές τού τμήματος Γ΄1. Και η πρώτη δραστηριότητα-μάθημα, με θέμα «Εμείς - Η τάξη μας», πραγματοποιήθηκε με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η ομαδικότητα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τής τάξης, αλλά και να προσδιορίσουν τους στόχους, τα θετικά στοιχεία και ασφαλώς τις αξίες τους.

Στο πλαίσιο τής δράσης οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Γ΄1, με την καθοδήγηση τής κ. Κούρτη και με την πολύτιμη βοήθεια τής καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κ. Κ. Πρεβενιού, κατασκεύασαν, δουλεύοντας ομαδικά, αφίσες και κολλάζ με τις αξίες και τους στόχους τής τάξης τους.