Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

30 μαθητές και μαθήτριες των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων (23 μαθητές γυμνασίου και 7 μαθητές λυκείου) διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Θαλής 2023-2024» τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων γυμνασίου και των τριών τάξεων τού λυκείου.

Από το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης διακρίθηκε ο μαθητής τής Γ΄ τάξης Αναστάσιος Μπούτσικος.