Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η κ. Ευτυχία-Μαρία Σταματέλλου, εκπαιδευτικός τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης (ΠΕΟ4), συμμετείχε ως ακροάτρια στις εργασίες τού 39ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Μάθησης», διάρκειας 11 διδακτικών ωρών, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από 30 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου 2023.

Οι εργασίες τού συνεδρίου επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα θέματα: μέθοδοι οργάνωσης, εξέλιξης, διοίκησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών μάθησης για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και λειτουργία τους, διαπολιτισμική εκπαίδευση, γλωσσική επιθετικότητα, γλωσσικός ρατσισμός, επιθετικότητα και εκδήλωση αυξημένων, κατά πολύ, βίαιων συμπεριφορών πολιτών όλων των ηλικιών.