Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EΑΑ) είναι βασική προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση τού νερού. Το έργο CreDiT (CREative DIgital waters), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τού προγράμματος "Creative Europe", ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ψηφιοποίηση τής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τού νερού ως βασικής διαδικασίας για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, σε συνέχεια τής συνεργασίας του με το Μεσογειακό Γραφείο Ενημέρωσης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE, πατήστε εδώ), έδωσε την ευκαιρία σε ομάδα μαθητών τής Β΄ τάξης, με ενδιαφέρον στις Νέες Τεχνολογίες και το περιβάλλον, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με την καθοδήγηση τού χημικού κ. Παναγιώτη Παρασκευόπουλου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο webinar, συνολικής διάρκειας 8 ωρών στις 20 Μαρτίου και στις 11 Απριλίου 2024, κατά τα οποία οι μαθητές ενημερώθηκαν από επαγγελματίες για τους στόχους τού προγράμματος, συμμετείχαν σε μελέτες περίπτωσης (case studies), μέσω των οποίων γνώρισαν την πλούσια κληρονομιά στη διαχείριση τού νερού ανά τη Μεσόγειο, και εξοικειώθηκαν με εργαλεία ψηφιοποίησης τής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, μέσω τής πλατφόρμας UACE.

Tις γνώσεις που απέκτησαν τις εφάρμοσαν με τη βοήθεια τής κ. Βίκυς Μαλωτίδη, από το Μεσογειακό Γραφείο Ενημέρωσης, στο ψηφιακό μουσείο τού οργανισμού «HYDRIA» (πατήστε εδώ), όπου θα φιλοξενηθεί μια online digital έκθεση παραδοσιακών σταμνών για το νερό από όλη τη Μεσόγειο. Τέλος, οι μαθητές πραγματοποίησαν ατομικές εργασίες κατά τη διάρκεια των διακοπών τού Πάσχα, οι οποίες θα συμβάλουν στην παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την κληρονομιά τού μουσείου.

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας  Γ. Προεστό, Σπ. Τασούλα, Χρ. Τατόγλου, Δ. Φωτιάδη και Χ. Ραγκούση για την ενεργό συμμετοχή τους και την επιτυχή ολοκλήρωση τού προγράμματος!