Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές/-τριες τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης Γεράσιμος Αλιγιζάκης, Φωτεινή Αρμενιάκου, Μιχαέλα Βοσκάκη, Χάρις- Μαρία Βρυώνη, Ιωάννης Γιαμπουράς, Ελισάβετ Ζαννή, Σοφία Ζεϊμπέογλου και Παρασκευή Μαλάμου, υπό την επίβλεψη τής καθηγήτριας Χημείας Κ. Πάολας Μπούζη, συμμετείχαν στο 1ο Μαθητικό Συνέδριο τής Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, στις 12-14 Απριλίου 2024, με θέμα «Ερευνητικές Διαδρομές στον Πολιτισμό και στις Επιστήμες».

Η εργασία που παρουσίασε η ομάδα με τίτλο «Χημικές Αντιδράσεις σε Μικροκλίμακα» είχε μορφή πειράματος. Μέσω τής πειραματικής διαδικασίας οι μαθητές/-τριες εξοικειώθηκαν με τη νέα φιλοσοφία τής Χημείας, που ονομάζεται Πράσινη Χημεία. Βασική αρχή της είναι η πρόληψη ως προς τη χρήση χημικών ουσιών, με στόχο την υγεία τού ανθρώπου, τού περιβάλλοντος και τη διατήρηση τής ποιότητας ζωής.

Με τη συμμετοχή τους στο συνέδριο οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά τόσο την πράσινη χημεία όσο και τις χημικές αντιδράσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Επιπλέον, απέκτησαν την ικανότητα να καταγράφουν, να εξηγούν και να διατυπώνουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα διεξαγόμενα πειράματα και στη συνέχεια να τα παρουσιάζουν εμπεριστατωμένα στο ευρύ κοινό.