Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η καθηγήτρια Πληροφορικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Πωλίνα Πλουμιδάκη παρακολούθησε τον διαδικτυακό κύκλο σεμιναρίων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, με τίτλο «Διδάσκοντας για το μέλλον- Teaching for the future» (1-22 Μαρτίου 2023).
Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από τον οργανισμό Heritage Management Organization σε συνεργασία με τα American Councils Greece, και με την υποστήριξη τού Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Στόχος ήταν η καλλιέργεια σύγχρονων οριζόντιων δεξιοτήτων στην τάξη για τους μαθητές, τους ψηφιακούς πολίτες τού αύριο, ώστε στο μέλλον να μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά, ακαδημαϊκά και προσωπικά, μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων τού σήμερα.

Στην επιμόρφωση αναλύθηκαν, μέσα από τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, οι δεξιότητες τής συνεργασίας, τής έκφρασης δημόσιου λόγου, τής καινοτόμου σκέψης και τής επικοινωνίας, δεξιότητες-κλειδιά για την κοινωνική ευημερία και την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο.