Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε επιτυχώς την επιμόρφωση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας "iepX", κατά την α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φάση επιμόρφωσης, από τον Ιανουάριο 2022 έως και τον Νοέμβριο 2022, στο πλαίσιο τής Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» τής Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, συνολικής διάρκειας 205 ωρών.

Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω τού Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η καθηγήτρια ολοκλήρωσε, ειδικότερα, επιτυχώς τα ακόλουθα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα:

Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (25 ώρες)

Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής τής αναπηρίας και τής διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο (50 ώρες)

Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο τής ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης (20 ώρες)

Εκπαίδευση μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (35 ώρες)

Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση (35 ώρες)

Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω κοινωνικών ιστοριών (40 ώρες)