Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

 καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα, από τις 20 Ιουνίου 2022 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023, παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αποτελεσματική επικοινωνία για εκπαιδευτικούς TEACHER+», που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Δ.Ε. Α΄, Β΄ Αθήνας, διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, και Ημαθίας, Ρεθύμνου διά των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή. 

Στόχος τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ικανοτήτων, σε τρεις τομείς αλληλεπίδρασης, οι οποίες έχουν κριθεί απαραίτητες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με βάση τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος ενδυνάμωσης για τη μάθηση και την εργασία στο σχολείο:

• Επικοινωνία στην τάξη,
• Επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες
• Επικοινωνία με το προσωπικό τού σχολείου.

Το εκπαιδευτικό μάθημα διαρθρώθηκε σε τρεις κύριες ενότητες μάθησης με αντικείμενο τρεις τομείς ικανοτήτων:

• Διαπροσωπική επικοινωνία
• Διαχείριση συγκρούσεων
• Ηγεσία, συνεργασία και διαχείριση σχέσεων

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα παρείχε παραδείγματα και επεξηγήσεις στους/στις εκπαιδευτικούς για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ικανότητες στους τρεις τομείς αλληλεπίδρασης που αναφέρονται παραπάνω,  μέσα από τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναισθητική ακρόαση, την ηγεσία, με βάση την κατάσταση ή την περίσταση, και τις τεχνικές διεκδικητικής συμπεριφοράς για επιτυχημένη επίλυση συγκρούσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω συνδυασμών διδακτικών μεθόδων, όπως η μικροδιδασκαλία, το podcasting και η μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι.Ο ρόλος τής μάθησης που βασίστηκε στο παιχνίδι στο εκπαιδευτικό μάθημα τού TEACHER+ συνδέθηκε, κυρίως, με την αξιολόγηση.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στο διαδικτυακό παιχνίδι τού TEACHER+ που περιελάμβανε αρκετά σενάρια αλληλεπίδρασης, τα οποία οι χρήστες έπρεπε να επιλύσουν με την κατάλληλη συμπεριφορά ή απόκριση.