Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη, στις 6 Μαΐου 2023, συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο τού "Νέου Παιδαγωγού", το οποίο διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό Σύλλογο τού "Νέου Παιδαγωγού", παρουσιάζοντας καινοτόμα προγράμματα και δράσεις στην εκπαίδευση, με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα eTwinning στη Γαλλική Γλώσσα: Καινοτόμες πρακτικές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (Μεταμεσημβρινή συνεδρία, 14.30-19.30, Αίθουσα «ΑΘΗΝΑ»).

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Triaena Business Center» (Πατήστε εδώ).

Με βάση τη χρησιμότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα τής συνέργειας των δράσεων Εργαστήρια Δεξιοτήτων και eTwinning, όσον αφορά την εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης, παρουσιάστηκαν συλλογικά συνεργατικά έργα στη Γαλλική Γλώσσα, τα οποία οι μαθητές/-τριες των Γ΄2, Δ΄2, Ε΄και Στ΄ τάξεων τού Β΄ Αρσακείο-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης δημιούργησαν και υλοποίησαν από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 15 Ιουνίου 2022, παράλληλα με το μάθημά τους και τις διδακτικές μεθόδους τις οποίες διδάσκονται.

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών δράσεων ήταν η χρήση των εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι συνεργατικές σχέσεις με μαθητές/-τριες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών για την πολυπολιτισμικότητα και την ετερότητα, η ελεύθερη και σωστή έκφραση στη Γαλλική Γλώσσα, η ενίσχυση τής δημιουργικότητας, τής φαντασίας και τής συνθετικής ικανότητας των μαθητών/τριών, η βελτίωση τής παιδαγωγικής διαδικασίας.

Οι τεχνικές και οι τρόποι παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι παράλληλες προς το μάθημα δραστηριότητες προέβαλαν και προώθησαν ένα δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με στόχο την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας και τού γαλλικού πολιτισμού, μέσα από ομαδικές εργασίες και γύρω από θεματικά πεδία που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών/-τριών.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν τα εξής :

Γ΄2 τάξη: “Je protège l’ environnement” : Προστατεύω τα ζωάκια τής θάλασσας υπό εξαφάνιση - Ζήτω η ανακύκλωση! (πατήστε εδώ)

Δ΄2 τάξη: eTwinning “Les capitales Européennes”: ο λόγος στα παιδιά! (πατήστε εδώ)

Ε΄τάξη: «Η Selana και ο Luno μάς αδελφοποιούν στο e-Twinning... α λα γαλλικά» (πατήστε εδώ)


Στ΄ τάξη: «eTwinning στα Γαλλικά: Χτίζουμε γέφυρες για τη σταδιοδρομία μας!» (πατήστε εδώ)

Οι στόχοι τού συνεδρίου ήταν η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από μάχιμους εκπαιδευτικούς, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος, όπως, επίσης, η δημοσιοποίηση, η έρευνα και η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες τού νέου παιδαγωγού τού σήμερα.

Οι θεματικές περιοχές τού συνεδρίου ήταν οι ακόλουθες:

1. Συγκριτική παιδαγωγική - Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
3. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
4. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
5. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
6. Διδακτικά σενάρια με χρήση ΤΠΕ
7. Γραμματισμός και ΤΠΕ
8. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης
9. Πολιτισμός και ΚαλέςΤέχνες στην εκπαίδευση - Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής
10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
13. Εκπαιδευτική Έρευνα
14. Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία τής Εκπαίδευσης
16. Φιλοσοφία τής Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης, κ.ά.

Πατήστε εδώ για την επίσημη σελίδα τού συνεδρίου.