Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Στ΄ τάξης τού Αγγλικού τμήματος τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, από τις 20 Οκτωβρίου 2023 έως και τις 30 Μαρτίου 2024, συνεργάστηκαν με σχολεία τής Πορτογαλίας, τής Ιταλίας και τής Τουρκίας και πραγματοποίησαν ποικίλες κοινές δράσεις με κεντρικό θέμα "Getting to know each other".

Οι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τους, ένα αγαπημένο μέρος τής χώρας τους, την εποχή τού χρόνου που τους αρέσει πιο πολύ και, τέλος, δημιούργησαν και ψήφισαν το πιο αντιπροσωπευτικό και ελκυστικό logo για την ομάδα συνεργασίας στο eTwinning την εφετινή σχολική χρονιά.

Όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πολιτισμικών στοιχείων με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. Οι μαθητές τού Αρσακείου είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τους πολιτιστικούς και τους γλωσσικούς τους ορίζοντες, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και τη συνεργατικότητα με μαθητές-μέλη τής ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.