Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές και μαθήτριες τού Γερμανικού Τμήματος τής τάξης Στ΄ τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης συμμετείχαν, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριας τους κ. Χριστίνας Ζαχμάνογλου, από την 1η Νοεμβρίου 2023 μέχρι 15 Μαΐου 2024, στην υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο τής ευρωπαϊκής δράσης e Twinning σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες τού σχολείου ICS G. Falcone-P. Borsellino" di Gavorrano" από την Ιταλία. Ο τίτλος τού έργου ήταν: "Wir lernen zusammen" (Μαθαίνουμε μαζί). Με τη καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους, οι μαθητές μετέτρεψαν τις γνώσεις τους από τα κεφάλαια τού βιβλίου τους "Magnet A1" σε δραστηριότητες συνεργασίας και ανταλλαγής με τους μαθητές τού ιταλικού σχολείου, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e Twinning, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS +, ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Στόχος τού προγράμματος ήταν η πραγματοποίηση έργων συνεργασίας στη γερμανική γλώσσα των μαθητών των δύο σχολείων. Πρώτα οι μαθητές συστήθηκαν, κοινοποιώντας στους άλλους συμμετέχοντες τού έργου, μέσα από το δημόσιο Twinspace τής πλατφόρμας e Twinning, ψηφιακές δημιουργίες, όπως ένα Padlet (πατήστε εδώ και εδώ). 

Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν το τόπο κατοικίας τους και το σπίτι τους (πατήστε εδώ). Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες τού έργου έφτιαξαν Kahoot με το αντίστοιχο λεξιλόγιο, το οποίο και έπαιξαν (πατήστε εδώ). Στη συνέχεια οι μαθητές των δύο σχολείων παρουσίασαν, με τη βοήθεια power point, το σχολείο τους, τους δασκάλους τους και τα αγαπημένα τους μαθήματα (πατήστε εδώ). Στο τελευταίο κομμάτι οι μαθητές επεξεργάστηκαν το θέμα "Gesunde Ernährung" (Υγιεινή Διατροφή).

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μεγάλη χαρά και από τις δύο πλευρές, καθώς οι μαθητές, Έλληνες και Ιταλοί, μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα.