Αρσάκεια ΨυχικούΑρσάκεια - Τοσίτσεια ΕκάληςΑρσάκεια ΘεσσαλονίκηςΑρσάκεια ΠατρώνΑρσάκεια ΙωαννίνωνΑρσάκεια Τιράνων

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2017
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31
Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συμμεριζόμενο τα ποικίλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς μαθητών, έχει ιδρύσει το Ταμείο Υποτροφιών το οποίο ενισχύεται από τον προϋπολογισμό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, από χορηγίες και από τα έσοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από μέλη τού Δ.Σ. τής Φ.Ε., μετά την εξέταση των αιτημάτων των γονέων και ανάλογα με τις δυνατότητες τού Ταμείου, χορηγεί υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων επί των διδάκτρων. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
·            Γονείς φοιτώντων μαθητών που δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λόγω σοβαρών ή έκτακτων δυσχερειών,
·            Γονείς νέων μαθητών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια και αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες,
·            Γονείς με τρία ή και περισσότερα παιδιά που φοιτούν στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια Σχολεία και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και,
·            Οικογένειες με ορφανά, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Βάσει των ανωτέρω, για το επόμενο σχολικό έτος 2017-2018, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3-4-2017 έως 12-4-2017 και από 19-4-2017 έως 28-4-2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία τής Διοικήσεως τής Φ.Ε. (για μαθητές που φοιτούν στα Σχολεία των Αθηνών) ή στα Λογιστήρια των εκτός Αθηνών Αρσακείων Σχολείων.
Δεδομένου ότι κάθε αίτηση εξετάζεται κατά περίπτωση, οι γονείς θα ενημερωθούν εγκαίρως για την έκβαση τής αίτησής τους και τις αποφάσεις τής Επιτροπής Υποτροφιών.

Δικαιολογητικά:
1.         Το τελευταίο εκκαθαριστικό τής Εφορίας φορολογικού έτους 2015.
2.         Κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το αίτημα κατά περίπτωση (π.χ. πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία κ.λπ.).


Μεταφερθείτε στον χώρο των Εγγραφών